ABILITY

posted on 01 Sep 2012 19:22 by mp-academy
ทั้งหมดแค่พลังพิเศษที่ถูกค้นพบอย่างเป็นทางการและได้รับการรับรองแล้ว ไม่แน่อาจมีพลังแบบอื่นอยู่อีกก็เป็นได้

ทั่วไป

Teleportation การเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือตนเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการแทนที่โดยฉับพลันเช่นการวาร์ป

Telekinesis การยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุหรือทำสิ่งต่างๆโดยปราศจากเงื่อนไขทางฟิสิกส์ เช่น การยกสิ่งของลอยในอากาศ

Invisibility พลังในการล่องหนหายตัว สามารถหักเหแสงบิดเบือนการสะท้อนการมองเห็นหรือลบตัวตนและจิตของตนออกไปจากการสัมผัสของผู้อื่น

Flight การลอยตัวในอากาศได้โดยปราศจากการช่วยเหลือทางฟิสิกส์

Bi-Location เหมือนกับการถอดจิต แต่สามารถสร้างร่างแยกของตนขึ้นมา โดยเป็นตัวเองอีกคนให้คนอื่นเห็นในคนละสถานที่กับที่ร่างกายจริงอยู่

Aura Reading การมองเห็นออร่าหรือพลังชีวิต

Empathy การสัมผัสได้ถึงความต้องการกระทำของผู้อื่น เช่นการเข้าใจจิตใจของผู้อื่นหรือการรับรู้ถึงจิตสังหาร

Precognition การเห็นอนาคตที่ควรจะเป็นหรืออาจเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ มีตั้งแต่เบาบางถึงแจ่มชัด เช่นการมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี

 

 

พลังจิต

Telepathy อ่านความคิดและส่งความคิดถึงคนอื่นได้ เช่นการอ่านใจและการเห็นคำพูดในความคิดของผู้อื่น และสามารถส่งคำพูดจากความคิดของตนเข้าไปในสมองผู้อื่นโดยตรง

Chanelling การติดต่อกับสิ่งมีชีวิตหรือจิตเหนือธรรมชาติ เช่นวิญญาณ เทวดา หรือมนุษย์ต่างดาว(วิญญาณหรือเทวดาพวกนี้ถือเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง ผู้ที่มีพลังนี้อาจจะติดต่อกับอะไรแน่ก็ยังไม่มีใครทราบได้ แล้วแต่ผู้มีพลังจะคิดเอง)

Hypnotic Control การสะกดให้ผู้อื่นหลับด้วยพลังจิต

Mental Invisibility การซ่อนจิตของตนเองจากการรับรู้ของผู้อื่น

Psychometry อ่านความทรงจำคนอื่นได้ หรือความทรงจำจากสิ่งของและสิ่งมีชีวิตอื่น โดยจะเห็นชัดจากความทรงจำที่ฝังแน่น มักอ่านจากการ แตะ สัมผัส เพ่งความรู้สึก สิ่งที่อ่านได้อาจมีทั้งภาพ เสียง หรือแรงของจิตสัมผัส

Clairaudience หูทิพย์ ได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยิน การได้ยินเสียงหรือคำเตือนในสมอง หรือการได้ยินจากภายนอก สามารถแยกเสียงต่างๆออกได้อย่างชัดเจน ได้ยินเสียงที่ไกลหรือเบามากๆ

Divination ผู้ทำนายอนาคต หยั่งรู้อนาคต

Clairvoyance ตาทิพย์ การมองเห็นเหนือประสาททั้งห้า เช่นการมองเห็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือไม่รู้จักมาก่อน เห็นสิ่งที่คนปกติไม่เห็นเช่นสิ่งของหรือสถานที่ที่ถูกซ่อนไว้อย่างมิดชิดหรืออยู่ไกลมากๆ

Mind Control ควบคุมจิตใจผู้อื่น สร้างภาพลวงตาขึ้นเพื่อหลอกการเห็น หรือการยิงภาพเข้าไปในสมองโดยตรง

 

 

กายภาพ

Wall crawling ปีนป่ายกำแพงได้โดยไม่ต้องมีที่ยึดเกาะ

Phasing สามารถทะลุผ่านสิ่งของ วัตถุหรือบุคคลได้

Mass manipulation สามรถควบคุมมวลร่างกายตนเองได้ ให้ขยายหรือหดลงตามต้องการ

Cloning กอปปี้ สร้างร่างแยกของตนเองได้

Echokinesis ความสามารถในการเลียนแบบการเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ไม่ผิดเพี้ยนจากการมองเห็น แม้แต่การเคลื่อนไหวเกินความสามารถของตนเอง

Super speed เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว อาจถึงขั้นเร็วกว่าแสง

 

 

ควบคุม

Weather control ควบคุมสภาพอากาศได้

Terrakinesis ควบคุมธาตุดินให้เกิดความแปรผันได้ดั่งใจ

Technopathy ควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ตามใจคิด

Plant growth ควบคุมธาตุไม้ได้

Magnokinesis ควบคุมแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กในบริเวณที่ต้องการ สามารถใช้ควบคุมโลหะให้เคลื่อนที่ได้ดั่งใจด้วย

Photokinesis ควบคุมแสงและพลังงานที่เป็นไปตามกฏทางฟิสิกส์ แต่ใช้จิตควบคุม

Pyrokinesis การควบคุมไฟ จุดไฟ ควบคุมการเกิดไฟหรือทิศทางของไฟด้วยจิต

Aquakinesis,Hydrokinesis ควบคุมน้ำให้เกิดการเคลื่อนไหวและรูปร่าง รวมทั้งควบคุมมวลของน้ำได้ดั่งใจ

Freezing ควบคุมความเย็น เปลี่ยนอุณหภูมิให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ทำให้เกิดผลึกบนน้ำหรือบนร่างกาย หรือการทำให้น้ำในอากาศเป็นผลึกได้ตามต้องการ

Thermokinesis ควบคุมอุณหภูมิความร้อนของสิ่งต่างๆได้ แต่ไม่สามารถควบคุมไฟได้ ควบคุม

Aerokinesis ควบคุมเกี่ยวกับลม ก๊าซ และอากาศรอบตัว เรียกให้เกิดลมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและควบคุมสมบัติของก๊าซ ควบคุมความดันบรรยากาศรอบตัว

Electrokinesis ควบคุมประจุไฟฟ้าและสายฟ้าได้ดังใจ

Atmoskinesis ควบคุมธาตุหลักทั้งสี่ได้ คือดิน น้ำ ลม ไฟ อาจรวมถึงสายฟ้าด้วย

Biokinesis เหมือนกับการควบคุมธาตุทั้งสี่ แต่จะสามารถคุมได้ถึงระดับการเจริญเติบโตทาง DNA ได้ เช่นเปลี่ยนแปลงรูปแบบธาตุและ DNA ของตัวเองให้เกิดลักษณะพิเศษตามต้องการ

Particle Manipulation ควบคุมสิ่งต่างๆในระดับอะตอมหรือโมเลกุล หยุดอนุภาคเหล่านั้นหรือทำให้ระเบิดออกก็ได้

 

 

พิเศษ

Healing การรักษาบาดแผลของผู้อื่นจากการสัมผัส

Vitakinesis การรักษาตัวเองจากอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว

Melting ละลายวัตถุให้กลายเป็นของเหลวได้

Sound manipulation สร้างและควบคุมคลื่นเสียงได้

Forcefields สร้างม่านพลังขึ้นมาใช้ปกป้องตนเองหรือผู้อื่นได้

Time Traveller ผู้มีความสามารถเกี่ยวกับเวลา นักท่องเวลา มีความสามารถแตกต่างกันออกไป เช่นย้อนเวลา สามารถหนีจากปัจจุบันหรืออนาคตเพื่อไปแก้ไขเรื่องในอดีตได้ ลบเวลา สามารถลบช่วงเวลาส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกได้ นักข้ามเวลาสามารถเดินทางไปมาระหว่างมิติคู่ขนานของอดีต ปัจจุบัน อนาคตได้ หยุดเวลา สามารถเดินทางข้ามมิติของเวลาที่หยุดนิ่งได้ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดผลเสียต่อผู้ใช้ เช่นการหลงอยู่ในมิติเวลา หรือส่งผลต่ออายุขัยและร่างกายของผู้ใช้